Lễ bàn giao máy rải bánh xích ABG7820B và Lu rung 2 trống DD100

Sáng ngày 16/5/2017, Công ty CP Máy và Phụ tùng T&C tổ chức lễ bàn giao máy rải bánh xích ABG7820B và Lu rung 2 trống DD100 cho khách hàng là Công ty CP Xây dựng Công trình 484.